ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਝਾਰਤਾਂ
ਇਹ ਸਾਡੇ culture ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਨੇ | ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ | ਚਲੋ ਦੇਖ ਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀ ਬੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾ ਨਹੀਂ |

Check Best Deals
——————————————————————
Toys for Kids
https://amzn.to/2M3AMg3
https://amzn.to/2M1yzSp
——————————————————————
mi power bank – 10000 mAH
https://amzn.to/2CoXm3j
——————————————————————
Real Me 1
https://amzn.to/2M4qSuN

f9 pro
https://amzn.to/2NSIETF
——————————————————————
#punjabiBujartan #puzzlesWithAnswers #PunabiCulture

Punjabi culture is very rich.In this video we will ask few proverbs in punjabi and you will get eight seconds to answer.You can pause the video if you need more time.

Try these Punjabi bujaharat s in Punjabi and answers are also given in video.
For best punjabi & english quotes you can follow our facebook page
www.facebook.com/imstories2017

Thanks for watching video.
Please subscribe to our youtube channel.

source